Tarieven.

Pentinga staat cliënten op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtsbijstand bij.  

  • Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van uw inkomen.
  • Betaling op basis van een uurtarief.
  • Betaling van een "lumpsum". U betaalt vooraf een vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt.